Институции Общество

Във Велинград:Среща с приемните семейства

Център за Социално Включване "Развитие"- Велинград, съвместно с Приемна грижа гр. Велинград, проведе среща с  приемните родители в Общината. При изключителен интерес на семействата, бяха обсъдени  следните теми:
"Оказване на първа помощ при състояния, застрашаващи живота на детето."
"Аспириране на чуждо тяло, висока температура, хипертермичен гърч, афективни спазми."
"Първи признаци на пубертета."
"Здравословно хранене при децата"
Лектори на събитието бяха специалистите от ЦСВ "Развитие" : д-р Гагова – педиатър ; д-р Русева – педиатър ; Теодора Кюлева – акушер ; Ангел Симеонов – психолог.Те дадоха отговор на множество въпроси поставени от присъстващите и поеха ангажимент за бъдещо сътрудничество.

Коментари