Институции Криминално

ВСС отпусна пари на съдилищата във Велинград и Пазарджик

Пазарджик, Велинград 

Придобивки очакват две от съдебните сгради в Пазарджишки съдебен окръг.  В единият случай става дума за искането на административния ръководител на Районен съд Велинград аз осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ (Закон за защита на класифицираната информация). Искането вече беше разгледано веднъж от ВСС, но решението беше отложено. На заседанието си от 17 март 2016 г., съветът реши да увеличи  бюджета за 2016 г. на съда в курорта с 1271 лв. за оборудване на такова помещение. Средствата са за сметка на неразпределения резерв „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за тази година.

На същото заседание е разгледано и искането на административния ръководител на Окръжен съд Пазарджик за осигуряване на средства за „изграждане на система за защита от птици“. ВСС дава съгласие за увеличаване на бюджета на Окръжен съд за 2016 г. с 13 690 лв. за доставка и монтаж на съоръжения за защита от птици. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по перо „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2016 година.

Коментари