Институции

Водолази ще правят оглед на язовир „Батак“

Написано от ПЗИНФО

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за месец май 2020 г.

Планираните ремонтни дейности на съоръжения на територията на област Пазарджик, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. май 2020 г., са следните:
За яз. „Батак“ се планират водолазни огледи. За извършването им ще бъдат изпуснати енергийно непреработени води в размер до 0.1 млн. м3.
За яз. „Тополница“ ще се извършват функционални проби на ВЕЦ „Тополница“, поради което ще бъдат освободени 0,2 млн. м3 енергийно непреработени води.

Министерство на околната среда и водите управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.04.2020 г. е 4362,7 млн. м3, което представлява 61,3% от сумата на общите им обеми.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
• питейно-битово водоснабдяване – 67,2% от общия им обем;
• напояване – 46,9% от общия им обем;
• енергетика – 80,5% от общия им обем.

 

Коментари