Институции Криминално

Водещ експерт по национална сигурност в Израел представи в Окръжен съд програмата “Киберзащитници”

Написано от ПЗИНФО

Владимир Бронфенбренер представи пред стажантите от XII клас на паралелка „Съдебна администрация“ от ПГИМ програмата “Киберзащитници”, която е създадена, за да служи като източник на информация при превенцията на кибертормоза срещу деца и основната ѝ цел е намаляване на процента на пострадалите.

Водещият експерт по национална сигурност в Израел визуализира сериозния проблем, пред който е изправено днешното поколение – уязвимостта на децата във виртуалната среда.

Той посочи какви рискове се крият във „виртуалните отношения“ и колко е важно подрастващите да ги осъзнаят и да си създадат сами механизми за защита. Учениците трябва да осмислят собствената си отговорност при общуването в мрежата, значимостта на решенията, които вземат и последиците от тях.

Г-н Бронфенбренер изтъкна и ролята на семейството, училищната среда, отговорността на обществото и мерките, които да бъдат предприети за намаляване на насилието в Интернет пространството – повишаване на информираността за безопасно сърфиране, функциониране на оперативен център за помощ на пострадалите, промени в законодателството, повишаване на общественото доверие и личната сигурност.

Коментари