Институции Общество

Внимавайте кой вози домашния ви любимец

Българската агенция по безопасност на храните призовава гражданите да бъдат внимателни при избор на услугата „транспортиране на животни“ на техния домашен любимец.

 

В Агенцията все по-често постъпват сигнали срещу лица, публикували в интернет пространството услугата „транспортиране на животни“. В последствие се оказва, че такава услуга или не се осъществява или се извършва нерегламентирано и много потребители остават излъгани, включително и финансово.

Информираме Ви, че всеки директор на съответната Областна дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира седалището на превозвача,  издава удостоверение на  водачи на транспортни средства, в които се превозват животни, както и на придружители на животни при транспортиране. Използваните за целта транспортни средства трябва да бъдат одобрени от областната дирекция по безопасност на храните и нито едно лице (физическо или юридическо) не може да бъде превозвач, ако не притежава лиценз, издаден от Българската агенция по безопасност на храните. 

На електронната страница на БАБХ е публикуван регистър на издадени лицензи за кратки пътувания и регистър на издадени лицензи за продължителни пътувания  с необходимата информация. Регистрите се актуализират след всяка промяна. На следните линкове всеки заинтересован потребител може да провери дали съответното транспортно средство и превозвач са одобрени съгласно ветеринарномедицинското законодателство и притежава необходимия лиценз преди да предприеме действия за използване на услугата „транспортиране на животни“: 

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/Registri/kratki_30.06.17.pdf (30.6.2017г.) и

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/Registri/prodaljitelni_30.06.2017.pdf (30.6.2017г.)

БАБХ

Коментари