Криминално

ВКС отмени присъдата на Ахмед Муса и върна делото на Апелативен съд Пловдив

Пазарджик, София С решение с вчерашна дата (28.07.2016 г.) ВКС отмени присъдата на Ахмед Муса Ахмед и върна делото в Пловдив за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд. В случая става въпрос за делото, по което подсъдимите бяха 13. Окръжен съд Пазарджик призна Ахмед Муса за виновен за  проповядване на антидемократична идеология, за членство в организация, целяща извършване на престъпления и за проповядване на омраза на религиозна основа. Наложеното наказание – 1 година и глоба в размер на 5000 лв. За виновни бяха признати и останалите подсъдими, като на по-голямата част от тях бяха наложени административни наказания – глоби.

Пловдивският Апелативен съд през 2015 г. увеличи наказанието на Ахмед Муса на 2 години.

 

Според решението на ВКС, „Обвинителната власт е посочила, а съдът безкритично се съгласил, че проповядваната от подсъд. А.(Ахмед Муса) антидемократичната идеология се нарича салафизъм. А тази „идеология” не е сред безспорно утвърдените за антидемократични. Нещо повече, салафизмът е експертно определен като религиозно течение.” И още: „Липсата на мотиви по кои белези въззивният съд приема, че проповядваните от подсъд. А. идеи са антидемократични предпоставя съдебният анализ за насочен против съвременно идейно течение в сунитския ислям, а не против поведението на дееца. Това поражда и възражението на касатора, че е осъден за проповядване на религиозни ислямски възгледи, а не за антидемократични идеи и виждания. Чрез правни средства държавата може да се противопоставя на всяка противодържавна или антидемократична проява, дори и тя да е основана на религия, ако проявата е в състояние да постави в опасност държавната сигурност, функционалния стабилитет на нейните органи и териториалната цялост.

В рамките на обема на обвинението по чл. 108, ал. 1 от НК въззивният съд е бил длъжен да мотивира кои от проповядваните от подсъд. А. идеи на „салафитското направление на исляма” са противодържавни – противопоставят се на принципите за демокрация, разделение на властите, либерализъм, държавност и върховенство на закона, равенство на мъжете и жените и религиозна свобода, както и чрез кои идеи се проповядва налагането на шариатска държава.”

Решението на ВКС е подробно, придружено от пояснения на някои термини в него. То не отменя само присъдата на Ахмед Муса. Краят му гласи, цитирам:

ОТМЕНЯ присъда № 9 от 01.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 294/ 2014 г. на Пловдивски апелативен съд, ІІ наказателен състав в наказателно-осъдителната й част, постановена спрямо подсъд. А. М. А., за обвиненията му по чл. 108, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 164, ал. 1 от НК, както и спрямо всички осъдени негови съучастници в деянието по чл. 109 от НК, с наложени по реда на чл. 78а от НК административни наказания.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Пловдивски апелативен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Снимката е от първото заседание на делото в Пазарджик

Коментари