Общество

„Ви Арт“ стартира нов проект насочен към младежите в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Фондация „Ви Арт“ ще представи проект „Култура Пз“ на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 08.08.2023 г. от 10:00 ч. в прес клуба на БТА в гр. Пазарджик.

Основната цел на проект „Култура Пз“ е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изявата на младите хора. Проектът ще осигури подкрепяща среда, както и условия за насърчаване на интереса им към културата и изкуството. В рамките на „Култура Пз“ ще се реализират дейности за осмисляне на свободното време на младите хора и за развитие и израстване като способни, ангажирани и овластени млади хора.

Проектът ще се реализира в Пазарджик и Паталеница. 30 участници ще се включат активно в дейностите, непряко ще бъдат достигнати минимум 200 млади хора между 15 и 29 години.

„Култура Пз“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ по Договор № 25-00-23/12.07.2023 г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от закона за хазарта за 2023 година.

 

Коментари