Общество

Висок интерес към електронно отчитане на проекти чрез ИСУН2020 в инфосрещите на ОИЦ

Днес, 24.10.2016 г. в град Септември се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област по темите „Електронно отчитане и комуникация на проекти чрез ИСУН 2020“ и „Възможности за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР“, които Областен информационен център – Пазарджик организира през месец октомври.

 

Информационните срещи се проведоха в периода от 7 до 24 октомври 2016 г. във всички 12 общини в област Пазарджик с цел да се представи на заинтересованите лица електронното отчитане на проектите, което опростява процесите и подобрява прозрачността при работата със средства от Европейския съюз. На срещите бе представена и процедура „Развитие на социалното предприемачество", която дава нови възможности за социално интегриране на хора в неравностойно положение.

Особен интерес предизвика темата за електронно отчитане на проекти през ИСУН2020, където представители/експерти от общините споделиха натрупания си опит при работа с Модул за управление на проекти и отчитане. В тази връзка се установи, че най-често срещаните трудностите на бенефициентите са: качване на документи в системата, неправилно подписване на документи с електронен подпис, прикачването на документи с информация при избор на изпълнители и сключване на договори, проблеми при влизане с код за достъп, загубна на информация при едновременна работа в системата на повече от един потребител и др. 

По време на всички събития взеха участие над 250 участници от дванайсетте общини: представители на общини, НПО, бизнес, земеделски производители, обучителни и образователни институции./ОИЦ/

Коментари