Институции

Висок интерес към данъчната ваканция, обявена от Общината

Пазарджик 87 физически и юридически лица са се възползвали в първите шест работни дни на годината от данъчната ваканция, обявена от Община Пазарджик, съобщават от Общинска администрация.

 

Припомняме, че до 31 март всички длъжници на Общината от 2005 до 2015 г. могат да заплатят местните си данъци без дължимата лихва за просрочения период. Това е валидно единствено за лицата, които изцяло заплатят задълженията си до 30 март. Единственото условие е гражданите и фирмите да нямат влезли в сила актове за установяване на публични вземания. Спестените лихви за платилите за, например: жилище от 84 кв. м с данъчна оценка от 15 216 лв., според периода могат да бъдат между около 30 лева (при неплатена такса битови отпадъци за 5 години) до над 120 лева (ако таксата е дължима за 10 години). Спестява е и още по-голямата сума в случай на принудително събиране.
Общинска администрация ще изпрати съобщения до длъжниците, които имат право да се възползват от данъчната ваканция, но те могат да изплатят задълженията си и преди получаването им.

Коментари