Общество

ВиК учредява нов водоизточник за Черногорово заради нитрати

Черногорово Завишено съдържание на нитрати показва питейната вода на село Черногорово през втората половина на месец март, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик.

 

Изследванията са показали съдържание на нитрати от 68,6 mg/dm3 при стойност и допуск на показателя по Наредба №9І2001 от 50 mg/dm3. ВиК – Пазарджик е в процедура по учредяване на нов водоизточник за подобряване качеството на питейната вода, за да се постигнат изискванията на Наредбата.

Изследвания са извършени в общо 7 населени места. Не са обявени такива с въведено режимно водоподаване.  Изследвани са също проби от минерални водоизточници, които отговарят на изискванията. През периода няма регистрирани случаи на чревни заболявания, свързани с влошени качества на питейната вода.

Коментари