Институции

Вижте при какви условия са разрешени колективните спортове

Написано от ПЗИНФО

Със своя заповед министърът на здравеопзването определи условията за упражняване на колективни спортове на открито. Заниманията трябва да са без публика – това важи и за спортовете футбол, волейбол и баскетбол, и да нямат състезателен характер. Допуска се участието на до 10 души при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и без използването на бани и съблекални.

Коментари