Институции

Вижте как ще работят детските градини в община Пазарджик през лятото

Написано от ПЗИНФО

Създадена е oрганизация за функциониране на детските градини на територията на община Пазарджик през летния период за профилактика на съоръженията и текущи ремонти. За целта е изготвен график за временно затваряне на сгради на ДГ, който можете да откриете в приложения документ.

 

За периода от 01.07.2024г. до 31.08.2024г. се допуска сливане на групи в рамките на една детска градина, при спазване на следните правила:

 

∙ сливат се не повече от 2 групи, препоръчително от една и съща възрастова или сходна възрастова група;

 

∙ в детските градини, в които има 1 яслена група, се допуска сливането й с първа възрастова група, при спазване на хранителния режим за съответната възраст;

 

∙ задължително се осъществява ежедневен медицински филтър на входа на сградата на ДГ, при който не се допускат лица, персонал и деца със симптоми и прояви на остри вирусни инфекции.

 

В периода на затваряне на сградите, директорите на детските градини ще предприемат необходимите мерки за извършване на необходимата профилактика на уреди и съоръжения, извършване на необходимите текущи и неотложни ремонти.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, а директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочване и приемане на нуждаещите се деца в приемащите детски градини.

Организация и функциониране на детските градини на територията на Община Пазарджик през летния период

Детска градина

Временно преустановяване на дейността за периода:

Приемна ДГ

1. ДГ „Здравец“, гр. Пазарджик 01.07.2024г. – 31.07.2024г. ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик
2. ДГ „Снежанка“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Главиница

ИГ в с. Алеко Константиново

01.07.2024г. – 31.07.2024г.

01.07.2024г. – 31.07.2024г.

01.07.2024г. – 31.07.2024г.

ДГ „Юрий Гагарин“,

гр. Пазарджик

3. ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Черногорово

ИГ с. Овчеполци

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

ДГ „Снежанка”,

гр. Пазарджик

4. ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик 01.08.2024г. – 30.08.2024г. ДГ „Здравец”, гр. Пазарджик
5. ДГ „Калина Малина,

гр. Пазарджик

ИГ в с. Юнаците

01.07.2024г. – 31.07.2024г.

неприложимо

ДГ „Валентина Терешкова“,

гр. Пазарджик

работи

6. ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Мокрище

ИГ в с. Братаница

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

ДГ „Калина Малина”,

гр. Пазарджик

7. ДГ „Дъга“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Синитово

01.08.2024г. – 30.08.2024г.

01.08.2024г.– 30.08.2024 г. 30.08.2024г.(включително)

ДГ „Радост”, гр. Пазарджик
8. ДГ „Радост“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Звъничево

01.07.2024г. – 31.07.2024г. ДГ „Дъга“, гр. Пазарджик
9. ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Добровница

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

01.08.2024г. – 31.08.2024г.

ДГ „Веселка”, с.Ивайло
10. ДГ „Върбица“, гр. Пазарджик

ИГ в с. Мирянци

01.07.2024г. – 31.07.2024г.

05.08.2024 – 16.08.2024г.

ДГ „Зорница“, гр. Пазарджик

ДГ „Върбица”, гр.Пазарджик

11. ДГ „Зорница“ , гр. Пазарджик

ИГ в с. Огняново

01.08.2024г. – 30.08.2024г.

01.08.2024г. – 30.08.2024г.

ДГ „Върбица”, гр.Пазарджик
12. ДГ „Детелина“- с. Паталеница

ИГ в с. Дебращица

ИГ в с. Црънча

01.08.2024г.–30.08.2024г.

01.08.2024г.- 30.08.2024г.

01.08.2024г. – 30.08.2024г.

изнесена дежурна група в с.Главиница при ДГ „Снежанка”, гр. Пазарджик
13. ДГ „Детство“- с. Мало Конаре

ИГ в с. Говедаре

ИГ в с. Хаджиево

яслена група

01.08.2024г. – 30.08.2024г

01.08.2024г. – 30.08.2024г.

01.08.2024г. – 30.08.2024г.

целодневна група в

ДГ „Детство”, с.Мало Конаре

14. ДГ „Веселка“- с. Ивайло

ИГ в с. Сарая

неприложимо работи

Коментари