България Институции

Вече избираме личен лекар по електронен път

Услугата за избор на общопрактикуващ лекар по електронен път стартира от днес 1 юни. Изборът на общопрактикуващ лекар онлайн, може да се прави в случаите на личен избор или на избор от родител /настойник (първоначален, временен, или постоянен). Регистрационната форма за избор, подавана по електронен път е нужно да бъде подписана с електронен подпис на ЗОЛ или на неговия родител /настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС). Услугата може да се стартира от сайта https://pis.nhif.bg или да се избере от меню Електронни услуги в електронната страница на НЗОК-  www.nhif.bg.

Коментари