Институции

Велинград: Проблемите с водоподаването в квартал Каменица се решават постепенно

Написано от ПЗИНФО

Повече от 30 години водоподаването в кв. Каменица е проблемно. Възможността, водопроводите да бъдат подновени с европейски средства, е пропусната в предишни мандати на управление.

През последните 6 години се прави всичко възможно с общински средства проблемите да бъдат решени и това няма как да стане изведнъж.

На всички е ясно, че ВиК съоръженията са стари и амортизирани, авариите са чести и за да бъдат предотвратени нови, налягането в системата умишлено е намалено, но това от своя страна създава проблеми за потребителите в по-високите части. Регулярно се подменят водопроводи по основни артерии.

Преди 2 години  бяха сменени тръбите от напорен резервоар „Нежовица” по улиците „Юри Венелин”, „Бялата скала” и „Антон Попов”. Преди месец бе подменен водопровода по улица „Климент Охридски”, в момента се работи по ул. „Владимир Маяковски” и предстои подмяната  по „Лермонтов”.

След приключване на работата по ВиК –мрежата трите горепосочени улици  ще бъдат асфалтирани, като на предстоящата сесия ще бъдат гласувани средства за това. Нанасянето на асфалтовата настилка ще бъде извършено при благоприятни атмосферни условия.

Коментари