Институции

Велинград между липсата на пари и СПА туризма

Велинград

Искането до министъра на финансите за финансово подпомагане на Община Велинград под формата на безлихвен заем от централния бюджет на Република България, за сметка на изравнителната субсидия за второто полугодие на 2016г. бе прието от местния парламент в курорта.

Предложението бе внесено в Общински съвет Велинград от кмета д-р Костадин Коев и е първото от решенията, относно справяне с тежкото финансово състояние на Община Велинград, което не позволява адекватното обслужване на текущите и дългосрочните задължения, както и наложеният запор на банкова сметка на Общината. Чрез отпускането на безлихвен заем от Министерството на финансите – Община Велинград се надява, че ще облекчи обслужването поне на текущите задължения в краткосрочен план.

Общинските съветници гласуваха с 26 гласа „ЗА“ предложената точка от дневния ред. Позицията на кмета, че средствата ще бъдат достатъчни, за да се покрият разходите на първо време и да не пострадат най- вече детските градини.“Знам,че решенията които ще предложим ще са тежки и непопулярни, но това е наследството, което сме получили от г-н Лебанов и неговия екип. А, ние сме отговорни хора и няма да оставим града и общината да трупат нови задължения и да имаме негативен имидж във финансовите и инвеститорски среди“, мотивира предложението си Коев. Градоначалникът увери всички граждани на Община Велинград, че неговият екип разработва цялостна оздравителна финансова рамка през настоящият мандат, за да успее да изчисти значителна част от дълговете и да подобри като цяло финсовата дисциплина в публичните дейности, финансирани от общината.

В същото време Велинград бе домакин на форум, в който участвата министърът на туризма, местната власт и бизнеса в града.  На форума са обсъдени перспективите за развитието на туризма в региона и възможностите за реклама на Велинград като целогодишен СПА курорт.
Министър Ангелкова отбеляза, че на срещата е била дискутирана и идеята за създаването на център за професионално обучение на кадри в областта на СПА и балнеоуслугите, а Велинград да бъде пилотна община. 

 

Коментари