Институции Криминално

Велинградският съд иска помещение за работа с класифицирана информация

Велинград, София Велинградският Районен съд през тази година може да се сдобие с помещение по ЗЗКИ (Закон за защита на класифицираната информация). Засега обаче това се отлага. Висшият съдебен съвет разгледа искането на административния ръководител на съда в крорта за осигуряаване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.

 

На този етап съветът отлага вземане на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд Велинград с 2300 лв. за оборудване на помещение. Мотивите са, че приетите лимити са за максимални цени и не изключват събирането на оферти с цел намаляване на разходите. Препоръчва се на административния ръководител на Районен съд Велинград да поднови искането си през 2016 г., като го допълни с необходимите приложения, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.

Коментари