Общество

Вашето мнение каква реформа в образованието е нужна

Пазарджик

Една учителка от Пазарджик, Нели Манчева, попита във Фейсбук „Коя е най-нужната реформа в българското образование?“.

А отговорите са много, повечето с обща идея. Обединяващо е мнението за по-леки раници, отпадане на делегирания бюджет, въвеждането на униформи, паралелки с по-малко ученици.

Наред с това хората искат да се върне двойката за срока, без учителите да трябва да обясняват подробно защо е поставена слабата оценка. Да се върне оценката за поведение, в същото време да се прави реална оценка на психологическото състояние на учителите през 5 години. Преди всичко реформата трябва да почне с истинската подготовка на учителите, призовава друг потребител на социалната мрежа. 
„Трябва да се започне от адекватно заплащане на учителите, за да има и млади такива, защото както ще останем без лекари в скоро бъдеще, така и ще останем без учители. Друго много важно е, че децата нямат възпитание в семейството и дори и по-зле родителите ги учат на арогантност и на да нямат уважение към никой, дори и към самите себе си. Иначе учебната програма е добра като цяло. Изучила ни е толкова много поколения. Да наистина може би трябва да има различен подход към всяко дете, а не един шаблон. Но реформата в образованието трябва де се насочи предимно извън него. Там е проблемът!“, пише друг.

Коментари