Институции

Важно за пчеларите

Железопътна Секция – Пловдив уведомява всички пчелари да предприемат необходимите мерки, тъй като по железопътната линия и прилежащите й гари, ще се извърши третиране с хербициди за справяне с нежелана плевелна растителност по железопътната линия и гарите, като третирането се извършва преди обед /от 9.00 часа до 12.00 часа/, при определения план – график, както следва: КРИЧИМ – БРАЦИГОВО  на 20.05.2019г. и БРАЦИГОВО – ПЕЩЕРА на 21.05.2019г.

Коментари