България Институции

Важни телефони за информация във връзка с COVID-19

Написано от ПЗИНФО
  • На 02 807 87 57 можете да получите денонощна информация, свързана с COVID-19, ако имате някакви запитвания или притеснения.
  • На тел. 112 и телефоните на РЗИ – 034/437-228, 0882080051 и ОДБХ –  034/444 212, можете да сигнализирате и получавате информация за въведените превантивни мерки в Наредбата на Националния кризисен щаб и Министерството на здравеопазването.
  • На телефонния номер на БЧК – Пазарджик 0884 400 766 можете да заявите съдействие за самотноживеещ възрастен човек и да получите информация как да се присъедините като доброволец.

Коментари