Институции Общество

Бюрото по труда набира берачи на меки плодове за Португалия

Пазарджик Сезонни селскостопански работници за бране на меки плодове в Португалия набира ДБТ Пазарджик. Българските работници бъдат разпределени в пет ферми, собственост на работодателите: Нувем Маравия /Nuvem Maravilha/, Фазенда Нова /Fazenda Nova/, Моита Редонда /Moita Redonda/, Кампина /Campina/ и Агривабе /Agrivabe.

 

Сред изискванията са възраст между 18 и 50 години, чисто свидетелство за съдимост и завършен минимум 8 клас. С предимство ще бъдат тези, които имат опит в бране на меки плодове. Допустими са и такива с опит в селскостопанска работа и оранжерии. Владеенето на английски, португалски или испански език е предимство, но не е задължително условие. Компаниите предлагат договор за приблизително Заетостта ще бъде за период от 2-3 месеца, започващ през февруари/март 2017 г. до май/юни 2017 г.

Работниците ще бъдат наети с пробен период от 15 дни, през който ще преминат и кратко обучение. За да останат на работа трябва да успяват да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктивността им /набиране на мин. 4 кг продукция на час/, както и да спазват установените норми на поведение. Ако работникът не постига тези цели, трудовият му договор ще бъде прекратен и работникът ще трябва да се завърне в България, заплащайки сам пътните си разходи.

Основното месечно заплащане (40-часова работна седмица, 5 работни дни) е 530 евро (месечна заплата) + 88.33 евро (1/12 част от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) = 618.33 евро  бруто.

Заплатата при отработени допълнителни часове (48-часова работна седмица, 6 работни дни в седмицата) е 718.33 до 1068.33 евро бруто.

Осигурено е настаняване, заплащат се само режийните разходи (1 евро на ден). Осигуреното от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия – цената на билета, се удържа при първото изплащане на заплата.

При заминаването си за Португалия работникът трябва да разполага със средства за първоначална издръжка до получаване на първо заплащане, както и в случай на спешна нужда от преждевременно завръщане в България, в размер на приблизително 250 евро.

Работодателят не осигурява авансово заплащане.

Месечното заплащане се превежда по разплащателните сметки на работниците в последния ден на месеца.

Записването е в Дирекция „Бюро по труда”, чрез попълване на апликационна форма. Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на месец януари 2017.

Заинтересованите могат да получат допълнителна информация в

Дирекция „Бюро по труда” гр. Пазарджик.

Крайният срок за записване е 06.01.2017г.

Коментари