Институции Общество

Бюрото по труда в Пазарджик организира младежка трудова борса

 

 АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министерството на труда и социалната политика

Ви кани най-любезно да вземете участие в

МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА,

която се организира от Дирекция «Бюро по труда» Пазарджик  и ще се проведе

на 29.09.2016 г. от 10.00 ч.

 в Община Пазарджик – зала «Архитектурен съвет»

За повече информация  и потвърждение за участие – в ДБТ на тел. 034/441975                                                                                  

Коментари