Институции

Бюджетът на община Пазарджик за 2020 е най-високият до момента

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

През 2020 година община Пазарджик ще има най-добрия бюджет досега –  91 091 142 лв. Тази сума е 5 пъти по-голяма от размера на бюджета преди 20 години. Как изглежда бюджета:
– Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 61 355 699 лв.;
– Приходи за местни дейности и дофинансирани дейности 29 735 443 лв.;
– Преходен остатък от 2019 в размер на 1 312 906 лв.

По разходите в размер на 91 091 142 лв., , в т.ч.:
–  За делегирани държавни дейности в размер на 61 355 699 лв.
– За държавни дейности дофинансирани с общински приходи 900 000 лв.
– За местни дейности в размер на 28 835 443 лв.
Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:

– Субсидии за читалища – 793 440 лв.
– Субсидии за спортни клубове – 2 000 000 лв.
– Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД за извършвания от дружеството безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 200 000 лв.
– Помощи за фонд „Ин витро”- 50 000 лв.
Общинските съветници одобриха разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 690 600 лв.
Определен бе максималният размер на общинския дълг за 2020 година към края на 2020г. в размер на 4 244 837 лв.

Очаква се в края на годината бюджетът да е над 100 000 000 лв.

Коментари