Вашите сигнали Общество

Бърза реакция на Общината

Пазарджик

Един ден разлика – толкова е времето между двете снимки. Мястото е на ул."Болнична" 26-28. След получения сигнал от читателка, че мястото е обрасло с растителност, го препратихме към Община Пазарджик, от където реагираха светкавично. На следващия ден мястото вече е почистено. От там обаче обясниха, че има останали дънери на мястото, които е опасно да бъдат премахнати, защото отдолу минава газ. 

Коментари