Институции

„Български пощи“ ЕАД и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество

Написано от ПЗИНФО

Меморандум за сътрудничество подписаха главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.УНСС и БП ЕАД ще си сътрудничат за реализиране и утвърждаване на връзката между бизнеса и академичните среди, съзнавайки необходимостта бизнесът да даде ясно своя принос в качественото образование и професионалната реализация на младите хора.

Двете организации ще си партнират за създаване на действащ модел с взаимовръзки за придобиване на нови знания и практически умения от студентите и предоставяне на възможности за професионална реализация в системата на БП ЕАД.

Ще се работи за надграждане на уменията и компетенциите на служителите в двете организации и развитието на дейност, базирана на реална практико-приложна научна експертиза.

„В духа на новото виждане на вицепремиера Калина Константинова за нашето дружество като важен фактор в цифровизацията и ролята на БП ЕАД като административна точка за електронно обслужване на населението ще имаме нужда от образовани кадри. Мисля, че в УНСС, един от най-големите университети в страната е най-подходящото място да ги открием“, каза Деян Дънешки.

„Български пощи“ са дългогодишен партньор на УНСС, но днес имаме удоволствието да преминем на ново ниво и да скрепим с подписите нашето сътрудничество“, каза ректорът проф. Димитров. Той подчерта, че „нашият университет подготвя кадри в специалности, които обхващат целия спектър на социално-икономическия живот. Убеден съм, че партньорството ни затвърждава връзката „образование – бизнес“ в името на по-добрата професионална реализация на младите“.

„Български пощи“ ЕАД

Коментари