Институции Общество

„Български пощи“ ЕАД въвежда нова услуга

„Български пощи“ ЕАД въвежда нова услуга: „Сключване на застраховка гражданска отговорност“ към Лев Инс АД, съобщава пресцентърът на дружеството.

Задължителната застраховка гражданска отговорност на водачите на МПС ще може да се сключват в около 280 пощенски станции в цялата страна и да се приемат плащания по вече сключени застраховки.

 

По желание на клиентите, застраховка може да се сключи с еднократно или разсрочено плащане. В пощенските станции могат да се приемат и плащания по разсрочени полици на Лев Инс АД, сключени в други обекти.

В сайта на „Български пощи“ ЕАД може да бъде намерен списък на пощенските станции, д които се изпълнява услугата.

Списък на ПС, в които се изпълнява услугата, можете да намерите на сайта на „Български пощи“ ЕАД.

Коментари