България Институции

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти в подкрепа на програмата за саниране

На вниманието на:

Г-н Огнян ГЕРДЖИКОВ,

Министър – председател на Р България

Г-н Спас ПОПНИКОЛОВ,

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ръководство на КРИБ

Средствата за масова информация

           

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) като браншово сдружение в България на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството, е сериозно обезпокоено от направените в средствата за масова информация отделни изявления и обещания за предприемане на действия, ограничаващи  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Според нас Програмата доказа безспорно своя голям икономически и социален ефект.

            Тя има положителен ефект не само в настоящето, но и за десетки години напред.

            Без да даваме предимство кой от следващите според нас фактори е на първо място, смятаме че така нареченото санирането има следните положителни ефекти:

  • То е насочено преди всичко към групи от населението, които са социално слаби или пенсионери. На всички е известно, че в панелните блокове (особено в по-малките населени места) живеят предимно такива граждани. На тях държавата изплаща и не малки суми като енергийни помощи;
  • То намалява значително енергийното потребление и оттам облекчава енергийната система не само в пиковите часове на денонощието;
  • Много от живущите във вече „санирани” жилища декларират премахване на отоплението на твърдо гориво, с което се допринася за намаляване на емисиите на дим и прах не само в България, но се отразява положително и на така нареченото „глобална затопляне”;
  • При изпълнение на СМР строителите наемат работници предимно от слоевете с ниска квалификация, като по този начин не само намаляват трайно безработните, но и спомагат за придобиване на трудови и професионални навици;
  • „Санирането” се изпълнява предимно от малки и средни фирми, което позволява те да запазят своя капацитет в период на намалена инвестиционна активност;

            Ремонтираните сгради влияят положително на развитието на градската среда, стимулират живущи и общини да предприемат и облагородяване на околното пространство, ремонтират се тротоари, градинки, детски площадки и др.

            Наред с горното, БААИК изразява становище, че цените за „саниране” в този момент са повече от реални и общините (в ролята си на възложители) не трябва да допускат тяхното намаляване, като се поддават на дъмпингова политика на отделни юридически лица.

            С горното БААИК изразява своята подкрепа за „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ като изключително полезна и работеща в интерес на обществото!

Декларираме и готовността ни да предоставим експертно мнение на институциите по всички въпроси, касаещи реализирането на програмата.

 

 

 

Управителен съвет на БААИК

28 февруари, 2017 г.

Коментари