България Институции

България е в извънредно положение

Написано от ПЗИНФО

Народното събрание гласува обяваването на извънредно положение да 13 април.

Коментари