Институции

БЧК с важна информация за раздаването на хранителните пакети

Написано от ПЗИНФО

Продължава  раздаването на  хранителните пакети  по  „Хранителна програма – 2024 финансирана от ЕСФ + .

БЧК  призовава гражданите да  се явят  в пунктовете  за да получат  хранителните пакети.

Продължава раздаването на индивидуалните хранителни пакети в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане операция „Подкрепа„ финансирана от  ЕСФ + в област  Пазарджик

Раздаването ще продължи до 20 май 2024 г. във всички  раздавателни пунктове на територията на област Пазарджик . С право на подпомагане в областта са 18640 лица  като:

  • 16620 лица от едночлени и двучленни семейства ще получат по един хранителен пакет с 15 вида продукти с общо тегло 10,890 кг.
  • 2020 лица от тричленните и по-големи семейства ще получат един малък хранителен пакет и  един голям хранителни пакет от 15 вида продукти с общо тегло  38,470 кг.

Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/,на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни..

За град  Пазарджик  продуктите се раздават в  три раздавателни пункта от

9.00 до 14.00 часа:

  • Пункт № 1 – ул .“Васил Левски „№ 58 /у-ще „Климент Охридски“
  • Пункт № 2 –  ул. „Д. Греков“ №5  /Пенсионерски клуб № 3 моста на Лютата /
  • Пункт № 3 – ул. „Хан Крум „ № 11

През целия период на изпълнение на Програмата, ще се реализират съпътстващи мерки допълващи предоставянето на хранителните продукти. Те се изразяват в индивидуално консултиране или други форми на подкрепа и съдействие, реализирани в отговор на конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи, в помощ на тяхното социално включване. Ще бъдат предоставени информационни материали, прожекция на видеофилми на теми като: „Здравословно хранене“, „Промоция на хигиената“ и „Превенция на социално значимите заболявания“ и др.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

     

 

Коментари