Институции Общество

БЧК – Пазарджик започва изпълнение на  дейности по проект ”Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

Пазарджик

Целта на проекта е повишаване на капацитета на национално ниво за действия при наводнения и порследващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и реакция при наводнения и последващи кризи. Изпълнител на проекта е  Консорциум „Дикон – БЧК“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български Червен кръст. Възложител е Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР).

В рамките на изпълнението на проекта са предвидени и обучения за ученици от 6 до 12 клас по самоспасяване и действие при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи. Учениците следва да придобият необходимите умения и знания, така че да могатефективно, в случай на наводнение и последващи кризи, да предпазят себе си и да окажат първа, необходима помощ на себе си и на околните, до пристигане на специализирани спасителни екипи.

Първото обучение ще бъде проведено на 29 и 30 октомври 2018 г. с участници от  Професионална гимназия по химични и хранителни технологии- гр. Пазарджик.

 

                                                     Областен съвет на БЧК Пазарджик

Коментари