Институции Общество

БЧК и община Пазарджик с обща кампания за разделно събиране на текстил

Написано от ПЗИНФО

Кампания за разделно събиране на текстилни изделия организираха община Пазарджик и БЧК. В нея се включиха десетки жители на областния град.

В рамките на няколко часа специално разположеният товарен камион бе препълнен с текстил, който хората вече не използват. Пазарджиклии откликнаха на инициативата заради екологичната насоченост и благотворителния и характер. Те отправиха призив по-често да има подобни инициативи.

Припомняме, че освен еднодневната кампания, от началото на този месец 13 контейнера за текстилни отпадъци бяха разположени на възлови места в Пазарджик, като част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението.

Тя стартира от Пловдив на 1 март 2016 г., а контейнери вече има в над 10 от българските градове.

Събраните продукти периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.

Изискването към текстилните изделия – дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка. За всеки събран килограм текстил от контейнерите, се отчисляват средства за фондовете на БЧК.
С тези, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.

Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси.

Благодарение на разделното събиране на текстил успяваме да съхраним текстилните изделия с ценните природни суровини и труд, вложени в тях, и да ги използваме отново, постигайки значими екологични, социални и хуманитарни ползи.

Коментари