Институции Общество

БЛС-Пазарджк: Всички лекари са „Лекар на годината 2020“

Снимка: Pixabay
Написано от ПЗИНФО

УС на РК на БЛС – Пазарджик взе решение на свое заседание проведено на 30.09.2020г. за номинации в следните категории:

  • „Лекар на годината 2020“ – Всички работещи лекари членове на РК на БЛС – Пазарджик.
  • „Принос за развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники“
  1. Д-р Владимир Иванов Иванов лекар кардиология в МБАЛ Пазарджик АД – ръководител в Ангиографска лаборатория към Кардиологично отделение . Завършва Медицина през2007 год. в Universität Duisburg- Essen Лекарска Апробация/Approbation Областна управа гр. Дюселдорф 12/2007

Дисертация- доктор по медицина Ruhr- Universität Bochum в гр. Бохум  през 2017 год. Придобива специалност по вътрешни болести и кардиология към лекарска камара Westfalen- Lippe в гр. Мюнстер 09/2014

ВСД по инвазивна кардиология 09/2018 МУ- София

ВСД по ехокардиография- експертно ниво 2020 СУ „Св. Климент Охридски“. В областта на инвазивната кардиология д-р Иванов въведе и извършва за първи път на територията на гр. Пазарджик методи за измерване на вътресъдовото налягане на коронарна артерия (IFR, instantaneous flow reserve/FFR, fractional flow reserve) и вътресъдова оценка с ултразвук (IVUS, intravascular ultrasound). През 2020 година ръководството на „МБАЛ Пазарджик АД” закупи апаратура за измерване на IFR, FFR и IVUS.

В областта на ехокардиографията д-р Иванов извършва за първи път в гр. Пазарджик  измерване на PA- TDI интервал посредством тъканен доплер, което индиректно дава оценка за степента на фиброзата в ляво предсърдие, което е предиктор за съществуването или възникването на безсимптомно предсърдно мъждене, един от основните и най- чести рискови фактори за исхемичен мозъчен инсулт.

Д-р Иванов е защитил научна степен „Доктор по медицина” в Рурския университет на гр. Бохум, Федерална република Германия през 2017, измервайки PA- TDI Interval и имплантирайки кардиален монитор на пациенти след криптогенен исхемичен инсулт.

Д-р Вл. Иванов оценява ехографски пулмокапилярно налягане използвайки т.нар. формула на Nagueh, което замества стандартното и директно, но инвазивно измерване на пулмокапилярното налягане посредством катетър

  1. Д-р Георги Пейчинов началник урологично отделение в МБАЛ „Хигия“АД. Завършва медицина в МУ София през 1997г. Специализира „Урология“. Работи класическа урология, ендоурология, онко и реконструктивна урология. Въвежда лазерната урология в областта. Има ентерес към урогинекологията и андрологията.
  • „ Ти си нашето бъдеще“:
  1. Д-р Славка Кацарова завършва медицина през 1999 год., в последствие придобива специалност „Обща медицина“ и „Пневмология и фтизиатрия“. Член на дружеството по белодробни болести и ERS. Член на екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал“.
  2. Д-р Станислав Коцев – лекар специализант в инфекциозно отделение на МБАЛ Пазарджик АД. През 2017г. завършва Медицински факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски” с отличие.

До април 2018 г. работи като лекар – доброволец в Клиника по инфекциозни болести на ВМА – София.

От април 2018 година и до момента работи като ординатор в Инфекциозно отделение на МБАЛ Пазарджик и специализира инфекциозни болести като до момента е положил 4 колоквиума.

Има интереси в областта на диагностиката и лечението на  вирусните хепатити, невроинфекции, векторно-преносими инфекции.

  1. 3. Д-р Муса Мустафа Муса – Завършва медицина през 2010 год. в ТУ Стара Загора. Придобива специалност „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ през 2019 год. Част от екипа на МБАЛ „Хигия“ от 2012 год.
  2. Д-р Али Салих Али – Завършил медицина във ВМИ София през 2015 год., час от екипа на УМБАЛ ПЪЛМЕД-МС ЗДРАВЕ е от 2016 год., специализант в отделението по „Урология“
  • „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ (лекари , дали своя принос за борба с Ковид -19)

Д-р Мария Пишмишева – Пелева , завършва медицина в МУ Пловдив през 1989 год., от 2013 год. началник инфекциозно отделение на МБАЛ Пазарджик АД до момента. Интересите и са в областта на кърлежово-преносимите заболявания, хеморагични трески, хепатити.

Има 39 публикации в наши и чужди списания като водещ автор, 31 публикации като втори и следващ автор, 5 публикации в  списания с импактфактор.

Има 9 цитирания в чужди списания с импакт фактор. През 2019 година защитава дисертация на тема: „ Клинико-епидемиологични аспекти на острата хепатит Е вирусна инфекция“ и придобива научна степен – „доктор по медицина“. Лекар на годината за 2016 година.

На 20.03. д-р Пишмишева приема първия болен с корона-вирусна инфекция. От тогава до момента в инфекциозно отделение са лекувани 115 болни с КОВИД 19.

Коментари