Институции Общество

Близо 93 000 нощувки в местата за настаняване отчита НСИ за януари в област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

През януари 2024 г. в област Пазарджик са функционирали 105 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 610, а на леглата – 7 503. В сравнение с януари 2023 г. местата за настаняване намаляват с 6.3%, докато броят на леглата в тях нараства с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2024 г. е 92 733, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.2% от тях са осъществени от български граждани и 4.8% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония (20.3%).

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. в област Пазарджик се увеличават с 3.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достигат 41 869. От всички пренощували лица 96.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 611 и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2024 г. е 40.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 52.9%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3 звезди – 42.3% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 22.7%. Общата заетост   на леглата нараства с 1.1 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2024 г. се увеличават с 24.3% спрямо същия месец на предходната година и достигат 9 086 864 лв.

Коментари