Общество

Близо 2,4 милиона лева са приходите от нощувки в областта през юни

Написано от ПЗИНФО

През юни 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 020, а на леглата – 4 454. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях – с 0.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г. е 49 118, или с 1.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 2.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 93.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.1 и 18.1%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 48.5%, следвани от Република Северна Македония – 7.2%. и Руската федерация – 5.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. в област Пазарджик се увеличават с 1.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 19 522. От всички пренощували лица 91.8% са българи, като по-голямата част от тях (76.6%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 609 като 89.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2019 г. е 38.3%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 47.2%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (19.6%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 0.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано намаление с 1.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 0.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 2 379 751 лв., или с 14.8% повече в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 23.6%. и намаление от чужди – с 11.5%.

 

Коментари