Институции

Близо 2000 декларации за данъчните облекчения за деца са подадени в НАП Пазарджик за месец

Написано от ПЗИНФО

От старта на данъчната кампания в офиса на НАП Пазарджик са подадени близо 2000 годишни данъчни декларации с декларирани суми за възстановяване. Данъчните облекчения, които се ползват най-често от клиентите на НАП са за деца и деца с увреждания, както и облекчението за намалена работоспособност.

От приходната Агенция напомнят, че размерът на еднократното облекчение за деца зависи от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете сумата, с която ще се намали годишната данъчна основа е 6000 лв., за две – 12000 лв., а за три и повече – 18000 лв. Размерът на данъчното облекчение за дете с увреждане е 12000 лв.

Родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания имат право да ползват и двете данъчни облекчения. Например за отглеждането на едно дете, което е с увреждания, родителят има право на данъчно облекчение за дете в размер на 6000 лв. и на данъчно облекчение за дете с увреждания 12000 лв. Двете данъчни облекчения се сумират и така общият им размер може да достигне до 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Условията за ползване на данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП и Фейсбук страницата на ведомството. Консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефони: 0700 18 700 и 02 9859 6801, както и на имейл infocenter@nra.bg.

Коментари