Избори

Близо 14% активност в общината до 12.30 часа

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик 13.92% е изборната активност в общината към 12.30 часа, показват данни на ОИК – Пазарджик. До урните са отишли 13 982 гласоподаватели. Към този час избирателната комисия се произнася по две постъпили жалби. Едната е от упълномощения представител на БСП за България Лиляна Мърхова-Присадникова, в която, цитирам, се твърди, че пред секциите в Кметства Сарая, Гелеменово, Синитово и Мирянци  присъстват кметовете на съответните кметства и провеждат агитация. Иска се ОИК-Пазарджик да предприеме незабавни мерки. От ОИК Пазарджик са извършени проверки по телефона и е разговаряно с председателите на съответните СИК. Констатирано е, че: „няма извършени нарушени, тъй като няма кметове пред секциите в горепосочените села и няма данни да е извършвана агитация в близост до сградите, в които са разположени секциите“. Предвид това, решението на ОИК е за неоснователност на жалбата.

Втората е от упълномощения представител на Местна коалиция Новото време Румен Спасов Димитров. В нея се твърди че пред секция в село Сарая и тези в село Алеко Константиново се допускат и регистрират застъпници и представители с невалидни удостоверения от Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. От ОИК Пазарджик да са извърше3ни проверки и е констатирано, че наистина в някои от посочените секции е имало подобни застъпници и представители, но те своевременно са отстранени от председателите и охраната на секциите, а в други от секциите не е имало такива. Решението на ОИК – Пазарджик е, че жалбата е частично основателна и на председателите на съответните СИК са дадени указания за отстраняване на нарушението, респективно за предотвратяване на подобно.

Коментари