Общество

„Биовет“ АД обявява процедура по набиране на оферти от транспортни фирми

Написано от ПЗИНФО

„БИОВЕТ“  АД,  обявява процедура по набиране на оферти от транспортни фирми за възлагане на транспортни услуги за вътрешен превоз на товари, свързани с дейността на фирмата на територията на страната.

Извършвана услуга: Транспортиране на суровини, материали и/или готова продукция с МПС с товароносимост / полезен товар /, както следва:

 • До 5 тона
 • До 12 тона
 • До 22 тона

Изисквания към транспортните фирми :

 1. Валидна фирмена регистрация
 2. Валиден транспортен лиценз за превоз на товари на територията на Република България;
 3. Удостоверение от БАБХ за превоз на фуражни добавки
 4. Валидна Застраховка за превоз на товари с покритие до 250 000 лева
 5. Технически изправни МПС оборудвани с водонепроникваемо покритие, недопускане на възможност за течове и повреда на товара
 6. Наличие на между 6 бр. и 12 бр. укрепителни колани вътре в товарното помещение за укрепване на товарите.
 7. Наличие на между 2 – 4 бр. групажни дъски за укрепване на товарите
 8. Наличие на оборудване за безопасност и ЛПС на водачите на МПС
 9. Наличие на постоянна връзка с водача и информация във всеки момент за движението на МПС.
 10. Наличие на падащ борд за камионите до 5 т
 11. Време за реакция – до 2 часа след подаване на заявка

Молим офертите да бъдат предоставени в отдел Деловодство  на Биовет АД в запечатан непрозрачен плик в срок до 25.03.2021г.

 

 

Коментари