Институции

Бившият Медицински колеж вече е на Общината

Пазарджик Министерският съвет обяви имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, намиращи се в области Пазарджик, Кърджали и София.

 

Първият имот, досега управляван от Медицинския университет – Пловдив, но с отпаднала за висшето учебно заведение необходимост,  ще бъде прехвърлен на община Пазарджик за нуждите на Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Пазарджик. Той се намира на ул. „Неофит Бозвели“ № 29 и представлява терен с площ 7092 кв. м и включва 5 сгради.

Коментари