Институции Общество

Библиотечни специалисти от областта участваха в обучение за изграждане на своден дигитален каталог

Пазарджик 60 библиотечни специалисти от читалищата в област Пазарджик участваха в двудневно обучение по проект „ Развитие на регионалните дейности- обмен на метаданни и дигитална информация“, който бе спечелен от Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“-гр. Пазарджик пред Министерство на културата. Обучението се проведе на 17 и 18 октомври т.г. в гр. Златоград. По проекта бе изграден своден дигитален каталог, който ще събира информацията от читалищните библиотеки в региона. Целта е потребителите на библиотечни услуги да имат възможност да получават и дигитализирана информация, която да включва не само литература, но и местен фолклор, обичаи, традиции, танцово и певческо изкуство. С реализирането на проекта това наследство ще бъде представено в Интернет и ще може да достига и да се ползва от максимален брой потребители.

Коментари