Институции

Белово и две села ще бъдат без вода, виже кога

Написано от ПЗИНФО

Съобщение – „ВиК – Белово“ ООД
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
„В и К – Белово“ ООД

Уважаеми абонати

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е „ВиК – Белово“ ООД, се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

– от 00.00ч. до 24.00ч. на 08.06.2020г. за гр.Белово и селата Голямо Белово и Мененкьово

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.
Уведомяваме жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на e-mail: office@vikbelovo.org и на тел. 03581/21-50

Коментари