Общество

Без отклонения в качеството на питейната вода през първата половина на месеца

Пазарджик Няма населени места в областта с режимно водоподаване през първата половина на месец октомври. Данни на РЗИ показват, че на 12 октомври, за около 15 часа, само в село Бирково ВКТВ ЕООД е спирало водата заради авария.

 

В община Панагюрище е отменено бедственото положение и подаването на вода за питейно-битови нужди е възстановено до всички засегнати населени места в общината. Извършена е дезинфекция на трасето и в инспекцията са предоставени проби питейна вода за микробиологичен анализ, чиито резултати отговарят на изискванията Наредба №9.

През периода 1-15 октомври са извършени изследвания в 26 населени места. Три проби не са отговаряли на изискванията по микробиологични показатели, но контролните проби след предприетите мерки са в норма. В норма са и тези, взети от минерални водоизточници. За периода са дадени две предписания за хигиенни мероприятия във връзка с нарушения във водоснабдяването.

Коментари