Институции

Без значителни валежи в областта.Вижте къде е валяло най-много

Написано от ПЗИНФО

През периода от 08.00 часа на 10.01.2021 до 08.00 часа на11.01.2021 г на територията на област Пазарджик не бяха регистрирани значителни количества валежи, както и обилни валежи за кратко време от денонощието.
Най – големи количества дъжд са паднали в района на:
• село Цветино- 21 л/кв.метър
• град Стрелча- 18 л/кв. метър
• град Панагюрище – 16.6 л/ кв. метър
• град Велинград- 16 л/кв. Метър
В следствие на падналите валежи реките на територията на областта имат леко повишение на водното ниво, но са далеч от критични стойности:
• Река Марица край град Белово има повишение от 3 см.
• Чепинска река край град Велинград е с повишение 19 см.
• Река Тополница край село Поибрене е с повишение от 10 см.
• Река Марица край град Пазарджик е с повишение от 19 см.
Контролът по състоянието и проводимостта на речните легла, както и по поддържането на системи за наблюдение, прогнози и предупреждения се извършва от Басейнова дирекция Източнобеломорски район към МОСВ.
Големите язовири на територията на областта имат достатъчно свободен обем за поемане на оттока на повърхностните води.
– язовир Батак е пълен на 68%
– язовир Белмекен е пълен на 76.2 %
– язовир Голям Беглик е пълен на 82.2%
– язовир Широка поляна е пълен на 76.2 %
– язовир Чаира е пълен на 51.37%
– язовир Тополница е пълен на 31.14%
Малките язовири се стопанисват от общините, частни лица и Сдружения за напояване, като към 11.01.2021 г в РДПБЗН Пазарджик няма постъпила информация за преливащи язовири през преливниците.
Контролът на язовирните стени и съоръженията към тях по отношение на техническото и експлоатационното им състояние се извършва от служителите на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор.
Към 11.01.2021 г в Оперативния център на РДПБЗН Пазарджик няма постъпили сигнали и информация за активизирани свлачища.

Коментари