Общество Политика

Безпрецедентен интерес по процедурата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

Поради изключително големия обществен интерес към процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, eкипът на Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс за процедурата. След няколко дни, въз основа на направен анализ, Министерство на икономиката ще може да обяви стойността на допълнителните средства.За по-малко от 24 часа са към 9.30 часа – броят на постъпилите проектни предложения е 15 028 на обща стойност 124 744 594.63 лв.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1

Всички потенциални кандидати, които имат нужда от подкрепа при подаването на проектните си предложения могат да се свържат с екипа на Областен информационен център – Пазарджик, за да получат помощ при подаването на проектите си.

Коментари