Институции Общество

Безплатни скринингови прегледи за три вида онкологични заболявания в ДКЦ Белово „Хигия“ в Пазарджик и Белово

Написано от ПЗИНФО

Безплатни скринингови прегледи за три вида онкологични заболявания – рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво стартират от днес в диагностично-консултативен център „Хигия“ в Пазарджик и Белово. Прегледите са организирани от РЗИ Пазарджик и се финансират от Министерство на здравеопазването по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.

Основни целеви групи на скриниговите прегледи са: здравно неосигурени лица – жени с фамилна анамнеза (първа линия родство – майка, сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; полово активни жени от 25 до 60 г. за рак на маточната шийка; лица над 50 г. с фамилна обремененост за колоректален карцином .

Скрининговите прегледи и изследвания по локализация „Рак на гърдата“ ще се извършват в: Хирургичен кабинет и кабинет „Рентгенология/Мамограф“ в ДКЦ „Хигия-Център“; по локализация „Рак на маточната шийка“ в Акушеро-гинекологични кабинети в ДКЦ „Хигия – център“ и Акушеро-гинекологични кабинет в ДКЦ „Хигия-клон Белово“, а по локализация „Рак на дебелото и правото черво“ в кабинетите по „Гастроентерология“ в ДКЦ „Хигия – център“ и ДКЦ „Хигия – Север“. Прегледите ще се правят в рамките на ежедневния работен график на лекарите. Единственото, което трябва да направят пациентите е да си запазят час за профилактиката на телефон на Централна регистратура – 034 44 52 72 за ДКЦ „Хигия -Център“, 034 44 69 35 за ДКЦ „Хигия -Север“ и 03581 26 06 за ДКЦ „Хигия- клон Белово“.

Профилактиката на онкологичните заболявания цели да предотврати възникването им и да отстрани рисковите фактори за появата на заболяване. Тя е насочена към ранно откриване на заболяването, преди пълното разгръщане на клиничната симптоматика и чрез ранно лечение – подобряване на прогнозата и намаляване на честотата на тежките симптоми и хронифициране.

Коментари