Общество

Атрактивни имоти продава на търг НАП офис Пазарджик

Пазарджик

През месец декември НАП офис Пазарджик продава на търг  атрактивни имоти, собственост на длъжници на агенцията.

 

На 12.12.2017 г. на търг ще се предложи дърводелски цех в гр. Ветрен. На 14.12.2017 г. ще се разиграе триетажна масивна сграда в гр. Белово с първоначална цена от 51975,00 лв.

Оглед на имотите може да се извърши съответно на адрес гр. Ветрен и гр. Белово ул. Яденица № 1 от 9,00 ч. до 16,30 ч.

Условията и правилата за провеждането на публичните търгове, датите за огледите, както и списък на вещите с тяхната продажна цена и характеристики са на разположение в сградата на ТД на НАП офис Пазарджик и на страницата на НАП в интернет.

За да се включат в наддаването, желаещите трябва да преведат депозит за участие от 20 на сто от първоначално обявената тръжна цена.

Коментари