Институции Общество

„Асарел-Медет“ създава над 30% от всички работни места в община Панагюрище

Написано от ПЗИНФО
„Ние сме единствената българска компания, която участва в европейските научно-изследователски проекти X Mine и AGEMERA, които проучват технологиите на бъдещето в минното дело и потенциала на страната ни по отношение на критичните суровини. Радваме се, че сме част от този процес на обмен на знания и иновации и можем да представим модерното развитие на българската минна индустрия пред нашите партньори от другите европейски страни“. Това подчерта по време на Европейския минен бизнес форум в София днес изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ инж. Николай Пелтеков. Той говори както за европейските перспективи пред бранша и бъдещото поколение минни специалисти, така и за социално-икономическия принос на компанията към икономиката на страната и развитието на региона.
Заедно с Ирена Цакова, генерален мениджър на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“, и Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“, той се включи в дискусията как минните компании допринасят за регионалното развитие у нас. Разговорът беше ръководен от Петър Ганев от Института за пазарна икономика, като в него участваха още ректорът на Минно-геоложкия университет проф. Ивайло Копрев, кметът на Етрополе Владимир Александров и председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов.
Инж. Пелтеков обърна внимание, че приносът на голямата индустрия не се измерва само със създаването на икономически ползи и растеж, но и с инициативи, които задържат младите хора в регионите. Той даде пример с успеха на дуалното обучение в Професионалната гимназия в Панагюрище, където миналия месец завърши шестият випуск абитуриенти.
„Асарел-Медет“ е предпочитан работодател, като създава над 30% от всички работни места в общината, посочи изпълнителният директор. Данните показват, че от група „Асарел“ идват над половината от трудовите доходи на всички наети лица в общината, а компанията има най-голям принос към домакинските бюджети от цялата Пазарджишка област.
„Асарел“ е единствената компания от община Панагюрище, която намира място в Топ 100 на българския бизнес, като осигурява 66% от добавената стойност от всички предприятия в общината. Анализ на Института за пазарна икономика показва, че – освен преките икономически ползи – за 10 години дейността на група „Асарел“ е създала допълнително търсене на стоки и услуги в българската икономика за над 5,1 млрд. лв., изтъкна изпълнителният директор.
“Това е индустрия, с която България трябва да се гордее”, подчерта и ректорът на МГУ “Св. Иван Рилски” проф. Ивайло Копрев.

Коментари