Институции Общество

АПСК продава на търг имот в двора на Ветеринарната клиника

Пазарджик Имот, находящ се в двора на Ветеринарна клиника – ул. „Димчо Дебелянов“ № 1 , с достъп до ул. „Пловдивска“, ще бъде продаван на публичен търг с явно наддаване на 22 март, 2018 г. За това съобщава пресцентърът на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, където ще се проведе търгът.

 

От Агенцията уточняват, че недвижимият имот, частна държавна собственост е с площ от 318 кв.м, в едно с построената в него сграда (полумасивна, едноетажна) със застроена площ 158 кв.м. Той е с предоставени права на управление на Министерството на земеделието, храните и горите.

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 29 000 лева (без вкл. ДДС). Тръжна документация може да бъде закупена до 19 март.

Коментари