Институции

АПИ с добра новина за жителите на общините Стрелча и Панагюрище

Написано от ПЗИНФО

12 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основния ремонт на 40 км от третокласния път III-801 Белица – Поибрене – Оборище – Панагюрище – Стрелча в област Пазарджик. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Отворените оферти са на:

Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
ДЗЗД „Транслогистика” с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД, „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
Обединение „ИКюИнфра“, в което са: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД, „Инфра про консулт“ ООД;
ДЗЗД БУЛ ТРАФИК, в което са: „Трафик холдинг“ ЕООД, „Булконсулт груп“ ООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.

 

Трасето осигурява най-пряката връзка на общините Панагюрище, Стрелча и Копривщица със София. Третокласният път е алтернатива на АМ „Тракия“ и Подбалканския път. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от 25-ти км при границата на областите София и Пазарджик, преминава през с. Поибрене, с. Оборище, гр. Панагюрище и завършва при 65-ти км на входа на гр. Стрелча.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с което ще се повиши безопасността на движението.

Коментари