Култура

Ансамбъл „Чепино“ ще има нов спектакъл

Написано от ПЗИНФО

Нов фолклорен спектакъл със специално изработени сценични костюми и носии за неговото представяне – това е прекрасната новина за ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1905″, ПАНПТ“Чепино“ и ДФА“Чепинче“.
След две години чакане и много папки с документи председателят на читалището Мария Чорбаджиева подписа договор за безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 18 201 лв.
Проектът подготви и успешно защити екипът на читалището. Безвъзмездната финансова подкрепа се предоставя на ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1905“ от МИГ „Белово, Септември, Велинград“ чрез Европейския Земеделски Фонд за Развитите на селските райони, по Мярка 21 “Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции”.
„През следващите 18 месеца ни чака много работа, дълъг творчески процес и много репетиции“, споделят културните дейци.

Коментари