Институции Общество

Анализ показва значително завишаване на пожарите през 2016 година

Пазарджик Анализ на възникналите пожари през летния сезон на 2016г. и изпълнение на превантивните мерки за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд на област Пазарджик, докладваха днес институциите на планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия.

 

„Обобщените данни за броя на възникналите пожари през 2016г. са изключително тревожни, апелирам към всички вас за стриктно изпълнение на превантивните мерки и налагане на санкции на нарушителите на закона”, каза областният управител Стефан Мирев. Една от основните причини за възникването на пожари е необезопасената граница между земеделския и горския фонд с минерализовани ивици, като основно тези ивици не се изпълняват от ползвателите на сгради и постройки или прилежащите им зони в горския фонд. Други основни фактори са високите температури и засушаването, необработваемите площи и пасища и близостта им до горски и житни масиви, ниска противопожарна култура на населението.

За периода 01.01.2016 г до 31.12.2016 г екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2516 произшествия. Интензивността на произшествията е 6.89 на денонощие. Пожарите за 2016 година са 1781 броя, като за сравнение с 2015 г. са били 1194 броя, което е значително завишаване. За летния сезон от 01.05.2016 г до 31.10.2016 г., на територията на област Пазарджик са възникнали 1108 пожари, като броят им е двойно по-голям от 2015 г. За същия период в отрасъл горско стопанство са възникнали 23 пожара, което е с 13 повече от 2015 г. Унищожени са 1382.6 дка гори, от които 1153 дка широколистна и 179,6 дка иглолистна гора, което е значително в повече от 2015 година.

Информацията за възникналите пожари за летния сезон, по общини е следната:

Община Пазарджик-598 броя срещу 230 броя за 2015 г.

Община Септември-161 броя срещу 82 броя за 2015 г.

Община Белово-29 броя срещу 22 броя за 2015 г.

Община Панагюрище- 48 броя срещу 34 броя за 2015 г.

Община Велинград- 51 броя срещу 44 броя за 2015 г.

Община Стрелча-35 броя срещу 15 броя за 2015 г.

Община Пещера-54 броя срещу 23 броя за 2015 г.

Община Брацигово-21 броя срещу 20 броя за 2015 г.

Община Лесичово-59 броя срещу 23 броя за 2015 г.

Община Батак-8 броя срещу 10 броя за 2015 г.

Община Ракитово-18 броя срещу 18 броя за 2015 г.

Община Сърница- 0 броя срещу 1 брой за 2015 г

В сравнение с 2015 г през 2016 г е налице почти двойно повишаване броя на пожарите в някои общини. Единствено в общините Брацигово, Батак, Ракитово и Сърница броят на пожарите се е запазил.

Данните бяха изнесени  по време на днешното заседание от комисар Иван Панайотов – директор на РДПБЗН Пазарджик.

Причините, които могат да се посочат за възникването на пожарите са следните:

1. Небрежност и непредпазливост при боравене с открит огън. Тук могат да се посочат няколко съпътстващи фактора:

– Пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за животните;

– Масово пребиваващите в горския фонд граждани предимно от ромското население, добиващи гъби, билки и други;

– Туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии;

– Ползвателите на сгради и територии в горския фонд;

– Паленето на стърнища.

– Неконтролирано запалване на битови отпадъци.

2. Изхвърляне на неугасени цигари и кибритени клечки в близост до горски и житни масиви.

3. Умишлени човешки действия.

4. Късо съединение или аварии в електрически далекопроводи, минаващи над и в близост до горски и житни масиви.

5. Технически неизправности на машини- локомотиви, комбайни, строителни машини и други.

6. Природни явления (мълнии).

Ежегодно възникват пожари, които нанасят много сериозни загуби на производителите и собствениците на земеделски стопанства и гори. Пожарите в горски масиви унищожават вековни гори, влияят върху климата, унищожават животински популации и за тяхното възстановяване са необходими десетилетия.

„Надявам се, че имам разбирането на всички вас за съсредоточаване на усилията ни и чрез извършване на превантивните мероприятия от Заповед № РД-80/13.04.2017 г. на областния управител, да успеем да намалим в значителна степен възникването на пожари в горския и полски фонд и загубите от тях”, каза в заключение комисар Иван Панайотов.

Пресцентър Областна администрация – Пазарджик

Коментари