Институции Общество

Акция за повишаване на дигиталната култура на родителите в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО
Експертът по киберсигурност Явор Колев изнесе образователна лекция на тема: „Твоето дете вече знае как да се пази в интернет! Сега е твой ред!“.
През тази година социалната кампания на ЗК „Лев Инс“ АД „Пази детето в интернет“ насочва усилията си към повишаване на дигиталната култура на родителите.
Екипът на кампанията посети Пазарджик за втори път по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик.

Коментари